Liên hệ

Thắc mắc về du lịch y tế

Mọi thắc mắc về du lịch y tế, chẳng hạn như người nước ngoài muốn điều trị y tế tại Nhật Bản hoặc tìm kiếm một tổ chức bảo đảm xin thị thực y tế, hoặc thắc mắc về Koedo Club Health Travel, vui lòng liên hệ dưới đây.

Tiếng việt:
infovn@koedo-health.com
Tiếng nhật, Tiếng anh:
infoja@koedo-health.com
Trung quốc:
infoch@koedo-health.com